Πολλοί άνθρωποι αρέσκονται στο να νομίζουν ότι είναι "μη-βίαιοι". Γενικά, οι άνθρωποι τείνουν να βδελύσσονται την χρήση βίας και η βία λογίζεται αρνητικά από την πλειοψηφία των ανθρώπων. Πολλοί είναι ανίκανοι να διακρίνουν την διαφορά μεταξύ δικαιολογημένης και αδικαιολόγητης βίας. Ειδικά κάποιοι ματαιόδοξοι "φαρισαίοι" αρέσκονται να νομίζουν ότι είναι υπεράνω της άγριας, βίαιης κουλτούρας των προγόνων τους. Λένε πως "η βία δεν είναι η λύση". Λένε πως "η βία δεν λύνει τίποτα".

Κάνουν λάθος! Όλοι τους βασίζονται στην βία, κάθε μέρα που περνά.
Στις εκλογές, άνθρωποι όλων των τάξεων συρρέουν στην κάλπη, και......