Όχι φυλακές για τους Εθνικιστές - Το χρονικό της σκευωρίας κατά της τρίτης πολιτικής δύναμης

Οι Νεκροί για την Ιδέα μας θυμίζουν το χρέος της θυσίας απέναντι στα Ιδανικά μας...


Θερμή παράκληση προς όλους τους αναγνώστες...Διαβάστε οπωσδήποτε την ανάρτηση: "Σιωνισμός και Παγκοσμιοποίηση"

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 05, 2016

300 χιλιάδες Αθηναίοι πολίτες υποψήφιοι άστεγοι - Αλλά "σπίτια" και "τροφή" για τους λαθρομετανάστες υπάρχει....


300 χιλιάδες Αθηναίοι πολίτες υποψήφιοι άστεγοι

Άρθρο του Π. Παναγόπουλου στην εφημερίδα «Εμπρός»

Την προηγούμενη εβδομάδα σε δημοσίευμα του «Ε­ΜΠΡΟΣ» αναφέραμε ότι ο δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης, κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβού­λιο της Αθήνας την εξωφρενική πρόταση να στεγαστούν λαθρομετανάστες σε 20.000 διαμερί­σματα στην περιοχή της Αθήνας. Διαμερίσματα όχι «ορφανά», αλ­λά σπίτια που κάποτε ανήκαν σε Έλληνες και έχουν κατασχε­θεί, με τους ιδιοκτήτες τους είτε να είναι άστεγοι στον δρόμο, εί­τε διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες φτώχειας και ανέχειας. Αναφέραμε ότι το Νο 1 μέλημα του κ. Καμίνη είναι το πώς θα τακτοποιήσει και θα προστατέ­ψει τους λαθροεισβολείς, ενώ αδιαφορεί πλήρως για τους πά­νω από 30.000 άστεγους Έλλη­νες δημότες του που αργοπεθαί­νουν στα παγκάκια, στις πλατεί­ες και στα πάρκα.
Τώρα, νέα στοιχεία, ακόμα πιο δραματικά, έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα για το δράμα των Ελλήνων. Τα στοιχεία αυτά αναφέρουν ότι....
πέρα των ήδη 30.000 αστέγων στην Αθήνα, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα προστεθούν ακό­μα 300.000 νέοι άστεγοι Έλλη­νες. Δηλαδή, το 8% των Αθηναί­ων πολιτών κινδυνεύουν να βρεθούν άστεγοι στους δρό­μους. Τα νέα αυτά δραματικά στοιχεία προκύπτουν από ευρή­ματα της μελέτης «Κοινωνική επισφάλεια και έλλειψη στέγης στην Αθήνα» που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες. Η μελέτη αυτή μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, πέρα των ήδη υπαρχόντων αστέγων, αυτό που τρομάζει και δημιουργεί ψυ­χολογικό πρόβλημα σε εκατο­ντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες είναι η «στεγαστική επισφά­λεια», η οποία αποτελεί μια αό­ρατη όψη της εφιαλτικής κρίσης στην οποία έχουν ρίξει την Ελλά­δα οι τοκογλύφοι και οι επίορκοι πολιτικοί υπηρέτες τους.
Η μελέτη αναφέρεται πιο συ­γκεκριμένα στα φτωχά νοικοκυ­ριά της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (αλλά και άλλων πόλε­ων της Ελλάδος), για τα οποία χτυπά ο συναγερμός της «χείριστης στεγαστικής ανάγκης», κα­θώς το στεγαστικό κόστος υπερ­βαίνει τις οικονομικές δυνατότητές αυτών των νοικοκυριών. Ακριβέστερα, το κόστος στέγα­σης ξεπερνάει σε πολλές περι­πτώσεις το 40% ή και το 50% της συνολικής οικογενειακής δαπάνης.
Οι αριθμοί των μελλοντικών αστέγων Ελλήνων στην περιοχή της πρωτεύουσας πραγματικά τρομάζουν, καθώς ξεπερνούν τον αριθμό των 300.000 (με τους αλλοδαπούς θα ξεπερνάει το μι­σό εκατομμύριο) ανθρώπων, ένα ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο αυτή την στιγμή στην Ε.Ε. των 27, και το υπερ­διπλάσιο του κοινοτικού μέσου όρου. Ο εφιάλτης της έλλειψης στέγης περιλαμβάνει ακόμη και τα άνεργα άτομα που διαβιούν αυτή την στιγμή σε ακατάλληλες συνθήκες συνωστισμού και ανέρχονται περίπου σε 94.000. Ένας αριθμός, όμως, μάλλον πλασματικός, καθώς σύμφωνα με την μελέτη, ο αριθμός αυτός στην πραγματικότητα μπορεί να φτάσει και τα 514.000 άτομα κα­θώς περιλαμβάνει και αυτούς με την πιο υψηλή στεγαστική επι­σφάλεια, δηλαδή τους εν δυνά­μει μελλοντικούς άστεγους, Έλ­ληνες και ξένους.
Πέρα από τα στοιχεία της με­λέτης που δίνουν το μέγεθος, αλλά και την δριμύτητα της απειλής, αναδεικνύεται και η αι­τία, η οποία ονομάζεται «κρατι­κή ολιγωρία». Επακριβώς ανα­φέρεται: «Χαρακτηριστικό των αντι­φάσεων του διαχειριστικού τρόπου αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας αποτελεί το ότι η προστασία των αστέγων κατοχυρώθηκε σχετικά πρόσφα­τα ως μέρος των προϋποθέσεων του δεύτερου μνημονίου και των σχετικών μεταρρυθμίσεων στο σύστημα υγείας και πρόνοιας (Ν. 4052/2012)». Αυτά τα περί «προστασίας» ισχύουν πάντα στην θεωρεία, καθώς αυτά που συμβαίνουν στην πράξη, δε δεί­χνουν «προστασία» αλλά αντί­θετα, μια εκ μέρους των κυβερνώντων οργανωμένη γενοκτο­νία.
Τετραπλασιάσθηκε ο αριθμός των αστέγων μέσα σε δύο χρόνια
Στην μελέτη αναφέρεται επί­σης, ότι ο αριθμός των αστέγων που κοιμούνται στον δρόμο τε­τραπλασιάστηκε μέσα σε μόλις δύο χρόνια. Δηλαδή, από 630 άστεγους που υπολογίζονταν με την απογραφή του 2011, δύο χρόνια μετά, το 2013, οι άστεγοι στην Αθήνα έφτασαν τους 2.360. Αυτοί οι αριθμοί βέβαια είναι σχετικοί, καθώς εκτός του ότι σταματάνε το 2013, βασίζο­νται σε «απογραφή». Η απογραφή, όμως, δεν είναι δυνατόν να συμπεριλάβει όλους τους άστε­γους, οι οποίοι αποτελούν μια «αόρατη» και συνεχώς μετακι­νούμενη κατηγορία ανθρώπων. Επίσης, ο αριθμός των αστέγων το 2014-2015 δεκαπλασιάστηκε, φτάνοντας πλέον κοντά στις 30.000.
Εδώ πρέπει να αναφέ­ρουμε μια ακόμη βασική κατη­γορία, η οποία περιλαμβάνει τα άτομα που διαβιούν σε ξενώνες, σε προνοιακά-σωφρονιστικά ιδρύματα ή άλλα προσωρινά κα­ταλύματα, τα οποία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 2013 ανέρχονταν σε 15.436. Από τα στοιχεία της EUROSTAT προκύ­πτει ότι για το 2015 το κόστος κατοικίας ξεπερνά τις αντοχές στα φτωχότερα νοικοκυριά, στα οποία οι συνθήκες διαβίωσης έχουν επιδεινωθεί δραματικά.
Το ποσοστό του πληθυσμού με ακραία οικονομική στέρηση σχεδόν διπλασιάστηκε σε μία τετραετία, δηλαδή από 11,6% το 2009 σε 21,5% το 2013, ενώ το ίδιο διάστημα το ποσοστό επι­βάρυνσης κόστους κατοικίας στο φτωχότερο 20% των νοικο­κυριών από 67,7% έφτασε στο 95%! Συνδυάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία, οι ερευνητές κατέλη­ξαν σε έναν σύνθετο δείκτη φτώχειας και αποκλεισμού, ο οποίος υπολογίζεται ότι αφορά 514.000 άτομα στην περιοχή της Αθήνας, δηλαδή το 13%-14% του πληθυσμού, εκ των οποίων οι 305.000 (8-9%) είναι Έλληνες και οι υπόλοιποι (4-5%) αλλοδαποί.
Από ό,τι όμως δείχνουν τα πράγματα, για τους αλλοδαπούς ήδη φροντίζει ο κ. Καμίνης, ο οποίος προτίθεται να διαθέσει 20.000 σπίτια Ελλήνων στους λαθρομετανάστες, εξασφαλί­ζοντας έτσι την ασφαλή φιλο­ξενία και στέγασή τους. Τίποτα δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμής εκ μέρους της Δημοτικής αρχής, αλλά και της επίσημης πολιτεί­ας, ως πρόνοια για τους άστε­γους Έλληνες.
Στις συνθήκες της άθλιας δια­βίωσης σε ακατάλληλη κατοικία εντάσσονται και 142.000 άτομα σε σπίτια χωρίς θέρμανση, και 18.902 σε κατοικίες χωρίς απο­χέτευση, ενώ ενδεικτικές της ενεργειακής φτώχειας θεωρού­νται οι 37.332 αιτήσεις στην Αττική για επανασύνδεση και δωρεάν ρεύμα, που αφορά το πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης του υπουργείου Εργασί­ας.
Αυτά είναι τα στοιχεία και οι αριθμοί που μας δίνονται από μια επίσημη μελέτη, και φωτο­γραφίζουν -όχι σε όλη, αλλά στην μερική διάσταση του- το δράμα της δυστυχίας και της ανέχειας που έχουν φέρει από τους έξωθεν κατακτητές τοκο­γλύφους, και τους εδώ πολιτι­κούς υπαλλήλους τους, οι ορι­σθείσες βάση σχεδίου, νεοκατοχικές συνθήκες αφανισμού των Ελλήνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών