Όχι φυλακές για τους Εθνικιστές - Το χρονικό της σκευωρίας κατά της τρίτης πολιτικής δύναμης

Οι Νεκροί για την Ιδέα μας θυμίζουν το χρέος της θυσίας απέναντι στα Ιδανικά μας...


Θερμή παράκληση προς όλους τους αναγνώστες...Διαβάστε οπωσδήποτε την ανάρτηση: "Σιωνισμός και Παγκοσμιοποίηση"

Δευτέρα, Ιανουαρίου 03, 2011

Παγώνουν οι πλειστηριασμοί:

Μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2011 παρατείνεται η αναστολή των πλειστηριασµών για χρέη έως και 200.000 ευρώ, µε τροπολογία που υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η τροπολογία θα κατατεθεί στο πρώτο νοµοσχέδιο που θα συζητηθεί στη Βουλή εντός του Ιανουαρίου και αφοράτόσο τους πλειστηριασµούς τραπεζών για την ικανοποίηση απαιτήσεων που....
δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ όσο και τους πλειστηριασµούς από οποιονδήποτε εις βάρος της πρώτης ή της µοναδικής κατοικίας του οφειλέτη.

Η κυβέρνηση προχώρησε στην απόφαση αυτή καθώς έκρινε ότι η παράταση είναι αναγκαία προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν περιέλθει σε αδυναµία πληρωµής να ανακάµψουν, να αναδιοργανώσουν σε µία εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική συγκυρία την κάλυψη των αναγκών τους και να επιδιώξουν την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και εξυπηρέτηση των οφειλών τους.

Υπηρεσιακοί παράγοντες σηµείωναν ότι οι παρατάσεις είναι επιβεβληµένες και ενόψει της κρίσιµης φάσης στην οποία βρίσκεται ονόµος για τη ρύθµιση των οφειλώντων υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων. Ετσι, όπως έλεγαν, η προσωρινή αναστολή των πλειστηριασµών θα διευκολύνει τις διαπραγµατεύσεις και συζητήσεις ανάµεσα στα πιστωτικά ιδρύµατα, τους λοιπούς πιστωτές και τους οφειλέτες για την εξεύρεση µίας συµβιβαστικής λύσης στηναποπληρωµή των χρεών, στις περιπτώσεις που υπάρχει µόνιµη αδυναµία πληρωµής.

Βροχή αιτηµάτων για ρύθµιση χρεών
Οπωςτόνιζαν,ηαπόφασηαυτήήταν επι βε βληµένη καθώς πολλά είναι τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν έχουν µέχρι σήµερα επεξεργαστεί και απαντήσει στο πλήθος των αιτηµάτων που έχουν υποβληθεί από τους οφειλέτες για να ενταχθούν στις ρυθµίσεις για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Οι οφειλέτες που βρίσκονται πραγµατικά σε µόνιµη αδυναµία θα έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν ευδοκιµήσει ο συµβιβασµός, να οργανώσουν την προστασία τους µέσα από τη δικαστική ρύθµιση των χρεών τους. Ζητούν αναστολή µέχρι το τέλος του 2011
Την ίδια ώρα πάντως η καταναλωτική οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί την κυβέρνηση να παρατείνει την αναστολή των πλειστηριασµών µέχρι το τέλος του 2011και τις τράπεζες να αφουγκραστούν την κοινωνική διάσταση του φαινοµένου της υπερχρέωσης.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ δυόµισι µήνεςµετά την έναρξη ισχύος του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά έχει ανοίξει 1.0

86 νέους φακέλους για την υπαγωγή στοννόµο, ενώχιλιάδες είναι οι υποθέσεις που περιµένουν να πάρουν τη σειρά τους.

Την ίδιαστιγµή, είναιαµφίβολο αν τα Ειρηνοδικεία θα είναι σε θέση ναδεχτούν από 1η Ιανουαρίου τoν τεράστιοόγκο των αιτήσεων που θα υποβληθούν στις γραµµατείες τους.
"Τα ΝΕΑ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών