Όχι φυλακές για τους Εθνικιστές - Το χρονικό της σκευωρίας κατά της τρίτης πολιτικής δύναμης

Οι Νεκροί για την Ιδέα μας θυμίζουν το χρέος της θυσίας απέναντι στα Ιδανικά μας...


Θερμή παράκληση προς όλους τους αναγνώστες...Διαβάστε οπωσδήποτε την ανάρτηση: "Σιωνισμός και Παγκοσμιοποίηση"

Σάββατο, Μαρτίου 10, 2012

Πόσο δίκιο ο Δαρβίνος...Δεν θα αλλάξουν ποτέ οι ουνομογγόλοι Τούρκοι!

Λίγο πρὶν τὰ μεσάνυχτα τῆς 15ης Φεβρουαρίου σ᾿ ἕνα σκοτεινὸ πάρκο τῆς Βὸρμς (Worms) οἱ ὑπὸ τοῦ προδοτικοῦ καθεστῶτος φερμένοι καὶ ἀποθρασυμένοι Τοῦρκοι τῆς Εὐρώπης ἔδωσαν ἕνα ἀκόμη δεῖγμα τῆς ἀληθινῆς καί, μάλιστα, μὴ δυναμένης κἂν χάριν τῶν προσχημάτων νὰ παραλλαχθῇ, φύσεώς τους:

Διαβιώντας στὴν Γερμανία, μὲ ὅλα τὰ προνόμια τοῦ ἐκεῖ γεννημένου «γερμανοῦ πολίτου» - ἀλλὰ καὶ μὲ πολλὰ εἰδικά, ἀκόμη, τῶν ὁποίων εἰδικῶς οἱ ἐν δημοκρατικῇ Εὐρώπῃ ἀλλόφυλοι ἀπολαύουν - , τρία νεαρὰ τουρκογενῆ τέρατα, 17, 17 καὶ 19 ἐτῶν, ἐπετέθησαν σὲ νεαρὸ διερχόμενο κορίτσι 16 ἐτῶν καί, ἀφοῦ τὴν ἐκακοποίησαν καὶ ἐβίασαν πολλαπλῶς, ἐχρησιμοποίησαν φιάλην διὰ τὴν συνέχισιν τῆς ἀπίστευτης κτηνῳδίας τους!

Όμως δὲν ἔμειναν οὔτε ἐκεῖ:


Τὰ ἀνθρωποειδῆ αὐτὰ τέρατα, ἀφοῦ ἔθραυσαν τὸν λαιμὸ τῆς φιάλης, ἐπανέλαβαν τὴν ἀδιανόητη κτηνῳδία τους!!!

Συνεπείᾳ τῆς ἐνεργοῦ αὐτῆς «πολιτιστικῆς ἐμπλουτίσεως», στὴν ὁρολογία τῶν ἀχρείων δημοκρατικῶν ἀπατεώνων ποὺ τοὺς φέρνουν/κρατοῦν στὴν Εὐρώπη, πέραν τῆς προφανοῦς ψυχικῆς καταρρακώσεως, ἔχει πλήρως καὶ ἀνηκέστως καταστραφῆ ἡ μήτρα καὶ τὸ παχύ της ἔντερο - ἐσώθη δὲ ἡ ζωή της (…ὅσον ἐσώθη, ἐν πάσῃ περιπτώσει!) μετὰ ἀπὸ ἐκτεταμένες χειρουργικὲς προσπάθειες, καθὼς τῆς ἐτέθη τεχνητὸ ἔντερο… Γιὰ πολλὲς ἡμέρες κατέκειτο στὴν ἐντατικὴ μονάδα, ἀνίκανη νὰ ἐπικοινωνήσῃ.

Φυσικὰ δὲν θὰ δύναται νὰ λειτουργήσῃ ποτὲ σεξουαλικῶς καὶ νὰ κάνῃ οἰκογένεια.

Εἰδικὴ μέριμνα λαμβάνεται πρὸς ἀποφυγὴν ἐκ μέρους της ἀποπειρῶν αὐτοκτονίας, ὅπως συνέβη σὲ παρόμοιες περιπτώσεις : ἐπὶ παραδείγματι στὴν περίπτωσι ἄλλης νεαρῆς Γερμανίδος, ποὺ ἐβασανίσθη καὶ ἐβιάσθη ὁμαδικῶς ὑπὸ Ἀθιγγάνων ἐκ Κοσόβου τὸ 2010 – ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ, καθὼς ἐκρίθησαν μὴ κολάσιμοι ὡς ψυχασθενεῖς – καὶ … τοὺς ἐχορηγήθησαν ὑπὸ τῆς «γερμανικῆς» πολιτείας καὶ δέκα χιλιάδες €, ὥστε νὰ ἐπιστρέψουν ἀνενόχλητοι στὸ Κόσοβο!!!

Ὅμως καὶ σ᾿ αὐτὴν τὴν τελευταία περίπτωσι ἡ ἀτιμωρησία τῶν τερατουργηματικῶν ἐγκλημάτων τῶν ἀλλοφύλων ἤδη διαφαίνεται : καθὼς ὁ ἕνας ἐκ τῶν τριῶν ΑΦΕΘΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (!!!) - ἐπειδή, λέει, … «ἁπλῶς παρακολουθοῦσε», μὴ συμμετέχοντας ἐνεργῶς!!!

Τὰ ἀπίστευτα, ὅμως, δὲν ἔχουν τελειώσει ἀκόμη :

Διότι καὶ αὐτό, ἐπίσης, τὸ ἔγκλημα καλύφθηκε ἀπὸ τὴν συνένοχη σιωπὴ τῶν μεγάλων κεντρικῶν ΜΜΕ τῆς Γερμανίας – μέσα στὸ κλῖμα τῆς ἐν γένει «πολιτικῆς ὀρθότητος», δηλαδὴ τῆς «ἠθικῶς ἐπιβεβλημένης» ἐθνοφυλετικῆς αὐτοκτονίας τῶν Λευκῶν ἀλλὰ καί, εἰδικώτερον, ῥητῶς ὑπὸ τοῦ «γερμανικοῦ» Συμβουλίου Τύπου ἐπιβεβλημένης «δεοντολογίας»: κατὰ τὴν ὁποίαν, «οὐδέποτε ἀναφέρονται τὰ εἰδικὰ φυλετικά, ἐθνοτικὰ κ.λπ. γνωρίσματα τοῦ δράστου, παρὰ μόνον ἂν αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν κατανόησιν τῆς πράξεως»!!!

ΠΡΑΓΜΑ τὸ ὁποῖον, ἐν τούτοις, ἐν προκειμένῳ, ὅπως καὶ σ᾿ ὅλες τὶς παρόμοιες περιπτώσεις, ἰσχύει : Ἤτοι, ἡ ἀναφορὰ τῆς ἐθνοτικῆς «ἰδιαιτερότητος» τῶν τριῶν ἀνθρωπιδῶν γερμανικῆς ὑπηκοότητος εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν κατανόησιν τῆς πράξεως – τὸ ὁποῖον ὅμως, ἀφ᾿ ἑτέρου, εἶναι ἀπαράδεκτον πάλιν ἐκ τῆς βεβιασμένης τύφλας τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητος» - ποὺ εἶναι καὶ ὁ σταθερὸς ἔνοχος πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀπίστευτα (καὶ καλυπτόμενα/προστατευόμενα) τερατουργήματα κατὰ τῶν Λευκῶν Λαῶν…

Εὐρώπη ξύπνα – Europa erwache!!!

Διαβάστε το σχετικό δημοσίευμα στα Γερμανικά.

πηγή
μέσω Γένος Ελλήνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών