Όχι φυλακές για τους Εθνικιστές - Το χρονικό της σκευωρίας κατά της τρίτης πολιτικής δύναμης

Οι Νεκροί για την Ιδέα μας θυμίζουν το χρέος της θυσίας απέναντι στα Ιδανικά μας...


Θερμή παράκληση προς όλους τους αναγνώστες...Διαβάστε οπωσδήποτε την ανάρτηση: "Σιωνισμός και Παγκοσμιοποίηση"

Σάββατο, Απριλίου 26, 2014

Πόση γελοιότητα και κοροϊδία να αντέξει πια ο Έλληνας από τους άθλιους πολιτικούς.... 1,35 εκ. ευρώ εγκρίθηκαν για ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - στους υπαλλήλους της Βουλής..

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΒΟΥΛΗΣ-ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ
Το καλύτερο πασχαλινό «δώρο» ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΞΕΡΩ, έλαβε το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής. Τη Μεγάλη Τετάρτη δόθηκαν 1.350.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, ποσό το οποίο παρέχεται στο Ταμείο ως ετήσια επιχορήγηση, ή μέρος αυτής.
Και αυτή η οικονομική ενίσχυση είναι μόνο ένας από τους 14 πόρους του Ταμείου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος- όπως αναφέρει η «Καθημερινή»- φυλάσσεται κατά κάποιο τρόπο ως επτασφράγιστο μυστικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Οπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα, από τον έως προσφάτως μη δημοσιοποιήσιμο εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Βουλής, οι πόροι του ΤΑΥΒ είναι: 
«1) Πάσα προς το Ταμείο εκ μέρους του κράτους ή άλλου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου, δωρεά ή......
παροχή, 2) Κράτησις 5% επί των πάσης φύσεως τακτικών απολαβών των μετόχων του Ταμείου, 3) Κράτησις 5% επί των πάσης φύσεως τακτικών απολαβών παντός υπαλλήλου της Βουλής, 4) Κράτησις 4% εφ’ όλων των προμηθειών και εργασιών της Βουλής, 5) Επιχορήγησις εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής κατ’ έτος, τουλάχιστον ίση με το διπλάσιον με τας εις βάρος των μετόχων διενεργουμένας κρατήσεις επί των τακτικών αποδοχών αυτών, 6) Κράτησις των αποδοχών ενός μηνός παντός διοριζομένου μονίμου υπαλλήλου της Βουλής, 7) Κράτησις πάσης αυξήσεως μισθοδοσίας κατά τον πρώτον της απονομής αυτής μήνα, 8) Τα ποσά τα προερχόμενα εκ κρατήσεων μισθού και άλλων αποδοχών λόγω εκπτώσεως ένεκα αδικαιολογήτου απουσίας, αδειών άνευ αποδοχών, προσωρινής παύσεως, πειθαρχικών προστίμων, 9)Το εκ της εκποιήσεως παντός αχρήστου υλικού, χάρτου κ.ά. της Βουλής προερχόμενον τίμημα, 10) Αι πρόσοδοι εκ της εκμεταλλεύσεως των καφενείων ή άλλων χώρων του Μεγάρου της Βουλής, του γηπέδου αυτού και των επ’ αυτού ή κάτωθι ή εις τας παρυφάς αυτού περιπτέρων (ανθοπωλείων κλπ.) διενεργουμένης είτε διά δημοπρασίας, είτε δι’ ιδιαιτέρων συμφωνιών της διοικήσεως του Ταμείου, εγκρίσει του Προέδρου της Βουλής, 11) Οι τόκοι και αι προμήθειαι εκ παντός περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου, 12) Τα εκ της πωλήσεως των εκδιδομένων πάσης φύσεως εντύπων της Βουλής πραγματοποιούμενα έσοδα, 13) Τα εκ της χρήσεως υπό τρίτων των πάσης φύσεως μηχανημάτων αναπαραγωγής πραγματοποιούμενα έσοδα, και 14) Οι οφειλόμενοι υπό της Τραπέζης τόκοι».
Σκοτωθείτε όλοι οι υπόλοιποι στην ουρά για το πλεόνασμα των 500 ευρώ. Να σας λένε κιόλας πως δεν το δικαιούστε την ωρα που θα το παίρνουν οι ρομά και οι λαθροδενδρίτες… Καλόν Μάη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών