Όχι φυλακές για τους Εθνικιστές - Το χρονικό της σκευωρίας κατά της τρίτης πολιτικής δύναμης

Οι Νεκροί για την Ιδέα μας θυμίζουν το χρέος της θυσίας απέναντι στα Ιδανικά μας...


Θερμή παράκληση προς όλους τους αναγνώστες...Διαβάστε οπωσδήποτε την ανάρτηση: "Σιωνισμός και Παγκοσμιοποίηση"

Πέμπτη, Απριλίου 16, 2015

XΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Άρθρο στην εφημερίδα «Εμπρός«

Η κυβέρνηση ζήτησε την σύσταση εξεταστικής επιτρο­πής με έργο την διερεύνηση του πώς φθάσαμε στο μνημόνιο, και τον καταλογισμό ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα.
Πάγια θέση της Χρυσής Αυγής, θέση πολιτική και απολύ­τως λογική, είναι πως το μνημόνιο είναι η δυστυχία του ελ­ληνικού λαού, είναι η προδοσία του ελληνικού λαού, το    μνη­μόνιο είναι εθνοκτόνο.
Η Χρυσή Αυγή ακούγοντας την....
φωνή της λογικής και του εθνικού συμφέροντος, από το 2010 έως και σήμερα μάχε­ται το μνημόνιο ως γνήσια αντιμνημονιακή δύναμη ανατρο­πής και ελπίδας. Το μάχεται με ειλικρίνεια και επιχειρηματο­λογία, όχι για λόγους επικοινωνιακούς ή προεκλογικούς.
Η πραγματικότητα δείχνει πως το χρέος και οι επιπτώσεις του μνημονίου είναι δυσθεώρητα, δυσβάσταχτα και επα­χθή. Οποιοδήποτε κράτος του κόσμου με αυτές τις συνθή­κες δεν θα μπορούσε να επιβιώσει και να έχει μέλλον. Πο­λύ δε περισσότερο η Ελλάδα όπου η εφαρμογή του μνημο­νίου λειτουργεί ως πείραμα στα πλαίσια της ποδηγέτησης και δουλείας ενός ολόκληρου λαού, ένα πείραμα της παγκο­σμιοποίησης και της Νέας Τάξης πραγμάτων που εξυφαί­νουν οι επικυρίαρχοι της πολιτικής και οικονομικής δύναμης του πλανήτη, για όλους τους λαούς.
Η σκληρή αλήθεια είναι πως η Ελλάς του Μνημονίου δεν μπορεί να επιβιώσει.
Υπάρχουν βεβαίως ευθύνες πολιτικών προσώπων που υπέγραψαν την δανειακή σύμβαση και τις υποχρεώσεις της, δηλαδή το μνημόνιο, καθώς και ευθύνες πολιτικών προσώ­πων που οδήγησαν την χώρα στο μνημόνιο.
Σε ό,τι αφορά την συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής, όμως, απαραίτητο είναι να επισημάνουμε μία αλήθεια η οποία ξέφυγε από τα χείλη ακόμη και κυβερνητικών παραγόντων, και λέει ό­τι η εξεταστική επιτροπή θα διερευνήσει πολιτικές ευθύνες και όχι ποινικές ευθύνες.
Δηλαδή οι εργασίες της επιτροπής θα σκοντά­ψουν στον σκανδαλώδη νόμο Βενιζέλου, περί ευ­θύνης Υπουργών, νόμο που αθωώνει απριόρι αδι­κήματα που και κατοχυρώνει το ανεύθυνο του πρωθυπουργού και των υπουργών.
Η απεμπόληση των δικαιωμάτων και η παράδο­ση και εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, η δέ­σμευση και η σύνδεση του μνημονίου με το Αγγλι­κό δίκαιο και η παροχή δικαστικής συνδρομής και επίλυσης διαφορών από τα δικαστήρια του Λου­ξεμβούργου, του κράτους πλυντηρίου των οίί sho­re, ουσιαστικά, της Ευρώπης.
Η γεωμετρική διόγκωση του χρέους μετά το μνημόνιο.
Η παράδοση της χώρας στις ορέξεις των τοκογλύφων του μνημονίου.
Η κατάρρευση του κοινωνικού ιστού και της κοινωνικής συνοχής.
Το ξεπούλημα του εθνικού πλούτου της χώρας και των επιχειρήσεων των νευραλγικών τομέων ενός ανεξάρτητου κράτους όπως είναι οι επικοινωνίες, τα λιμάνια, η υγεία, κ.ο.κ.
Η παράδοση του δικαιώματος του ελληνικού λαού να νο­μοθετεί δια των εκπροσώπων του μέσω του κοινοβουλίου στους τεχνοκράτες των Βρυξελλών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που επιβάλλουν δικούς τους νόμους και μέτρα στην πατρίδα μας.
Οι δανειστές που νομοθετούν και επιβάλλουν τους ό­ρους τους, που εγκρίνουν ή απορρίπτουν e-mail είτε μιλά­με για e-mail Χαρδούβελη, είτε μιλάμε για e-mail Βαρουφάκη.
Η εξαθλίωση εν κατακλείδι του ελληνικού λαού στα χρό­νια του μνημονίου όπου δημιουργήθηκαν εκατομμύρια άνερ­γοι και νεόπτωχοι, αν όλα αυτά δεν αποτελούν εσχάτη προ­δοσία, τότε τι άλλο μπορεί να είναι; Για αυτήν την εσχάτη προδοσία όμως, με τον νόμο Βενιζέλου, δεν μπορούν να διωχθούν οι πολιτικοί που την διέπραξαν!
Η εξεταστική επιτροπή επομένως δεν θα εξετάσει την ου­σία της υπόθεσης ούτε το εύρος των ευθυνών των κομμά­των και των πολιτικών αρχηγών που κατέστρεψαν τη χώρα. Θα είναι η επιτροπή-μαξιλαράκι της κυβέρνησης, θα είναι το θέαμα που θα προσφέρει η κυβέρνηση, και όχι ο άρτος που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Άρτο που δεν θέλει ή δεν μπορεί, θα το διαπιστώσουμε στην πορεία αυτό, να δώσει η κυ­βέρνηση στον ελληνικό λαό.
Είναι και αυτή η σημερινή κυβέρνηση μία μνημονιακή κυ­βέρνηση. Το ομολόγησε ο υπουργός Οικονομικών κύριος Βαρουφάκης, όταν υποσχέθηκε στην κυρία Λαγκάρντ ότι η Ελλάς θα πληρώνει τις υποχρεώσεις της στο διηνεκές. Δη­λαδή μνημόνια για πάντα.
Η κυβέρνηση ζήτησε παράταση της δανειακής σύμβασης. Αλλά αυτό είναι το μνημόνιο, η δανειακή σύμβαση.
Προσκυνά τους «θεσμούς» και τα διευθυντήρια της Ευρω­παϊκής Ένωσης και προδίδει τον πόθο του λαού για δικαιο­σύνη και ελευθερία.
Η νέα κυβέρνηση συνεχίζει το έργο του Γιώργου Παπανδρέου ο οποίος, όπως απεκάλυψε ο ίδιος ο Στρως Καν, έβα­λε την χώρα μας στο ΔΝΤ και το μνημόνιο. Συνεχίζει με το επικοινωνιακό της επιτελείο την πολιτική του φόβου που είχε κά­νει σημαία της η παράταξη Σαμαρά και οι σύμβουλοί του.
Υλοποιούν την πολιτική του ότι «το κράτος έχει συνέ­χεια». Αυτό το αντιλαϊκό κράτος, το εξαρτημένο από τον ξέ­νο παράγοντα κράτος, έχει πράγματι συνέχεια. Είναι το   κλε- πτοκρατικό και αμαρτωλό κράτος της Μεταπολίτευσης, συ­νεχίζει να καταδειναστεύει τον ελληνικό λαό και τις ελευθε­ρίες του.
Ο ελληνικός λαός όμως πριν από μόλις δύο μήνες, δεν ψήφισε την μετάλλαξη του Σαμαρά, δεν ψήφισε την συνέχι­ση του μνημονίου, ο ελληνικός λαός ψήφισε την ρήξη. Την κατάργηση του μνημονίου με ένα άρθρο. Είναι αυτό που με συνέπεια υποστηρίζει η Χρυσή Αυγή, την ανάκτηση της εθνι­κής και λαϊκής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας, με την κατάρ­γηση του μνημονίου. Η κυβέρνηση όμως δεν τολμά να στα­θεί συνεπής στις προεκλογικές της εξαγγελίες. Δεν τολμά να κάνει ούτε ένα δημοψήφισμα με αυτό το ερώτημα, «ναι ή όχι στο μνημόνιο».
Όπως δεν τόλμησε ποτέ κανένας πολιτικός να κάνει δη­μοψήφισμα για μεγάλες αποφάσεις που καθόρισαν και κα­θορίζουν το μέλλον της Ελλάδος.
Δεν ρώτησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής τον ελληνικό λαό για την εισδοχή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ΕΟΚ.
Ενα χρόνο μετά από την είσοδό μας στην Ευρώπη, ήταν αυτός ο ίδιος λαός που έδωσε συντριπτική πλειοψηφία στον Ανδρέα Παπανδρέου και στο σύνθημά του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο».
Δεν τόλμησε ο Κων/νος Σημίτης να στραφεί προς τον ελ­ληνικό λαό και να τον ρωτήσει όταν «με το έτσι θέλω» κατήρ- γησε το εθνικό μας νόμισμα, την δραχμή, και μας επέβαλε το ευρώ με τις γνωστές μεθόδους και πλαστογραφίες.
Θα εξετάσει άραγε η εξεταστική επιτροπή τις ευθύνες για το πώς κατάντησε την χώρα η Δεξιά και η Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, στην σημερινή εικόνα του εξαθλιωμένου προτε­κτοράτου; Θα καθίσουν στο σκαμνί οι πραγματικοί ένοχοι; Θα λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό; Αυ­τό περιμένει ο ελληνικός λαός, αυτό περιμένει ο κόσμος, τη Νέμεση και την Κάθαρση. Νέμεση και κάθαρση που μπορεί να φέρει μόνο ένα γνήσια Λαϊκό και Εθνικό κράτος, και όχι μία ανίερη κυβερ­νητική συμμαχία συμφερόντων.
Η εξεταστική επιτροπή δυστυχώς θα είναι σαν μια ΕΔΕ του πολύπαθου και αμαρτωλού Δημο­σίου. Θέλεις να κουκουλώσεις, να θολώσεις μία κατάσταση, να αποπροσανατολίσεις από την ουσία μίας υπόθεσης; Φτιάξε μία ΕΔΕ.
Θέλεις να κοροϊδέψεις τους οπαδούς σου, τους ψηφο­φόρους σου, θέλεις να τους κάνεις να ξεχάσουν τα ψεύτι­κα τα λόγια τα μεγάλα, την κατάργηση του μνημονίου, τους ζουρνάδες και τα νταούλια ή το «Μέρκελ go back»; Φτιάξε μία εξεταστική επιτροπή με οποιοδήποτε χρονικό εύρος εξέτασης.
Οι λαϊκοί αγωνιστές της εθνικιστικής παράταξης δεν κά­νουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, δεν ομιλούμε έχοντας κατά νου τα ψηφαλάκια ή τις καλές σχέσεις με την ντόπια και διεθνή ολιγαρχία, δεν εξαρτώμεθα από τίποτα και από κανέναν.
Ούτε ακόμη και η παράνομη και πρωτοφανής ποινικοποίηση του πολιτικού μας λόγου, η σκευωρία της παρέας Σα­μαρά και Βενιζέλου, το δικονομικό έκτρωμα της «υπόθεσης της Χρυσής Αυγής» μας δεσμεύει ή μας φοβίζει από το να πούμε αυτό που ξέραμε και ξέρουμε πάντα: Την αλήθεια. Λέμε την αλήθεια είτε πολιτικά είτε συλλογικά είτε νομικά και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο πλευρό μας. Δεν μπορεί όμως ες α­εί να ταΐζουν κουτόχορτο τον ελληνικό λαό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών