Όχι φυλακές για τους Εθνικιστές - Το χρονικό της σκευωρίας κατά της τρίτης πολιτικής δύναμης

Οι Νεκροί για την Ιδέα μας θυμίζουν το χρέος της θυσίας απέναντι στα Ιδανικά μας...


Θερμή παράκληση προς όλους τους αναγνώστες...Διαβάστε οπωσδήποτε την ανάρτηση: "Σιωνισμός και Παγκοσμιοποίηση"

Πέμπτη, Ιανουαρίου 31, 2013

Σα να μη πέρασε μια μέρα...Ρεπούση και Γιαννακάκη συνεχίζουν το...έργο τους! Σειρά έχουν τώρα τα θρησκευτικά στα σχολεία!

"Περιέργως" οι κυρίες είναι συνεχώς με ανθέλληνες..Τυχαίο;
Θέμα: Ερώτηση των βουλευτών Μ. Γιαννακάκη και Μ. Ρεπούση,
σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των
θρησκευτικών


ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

«Σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών»

Κύριε Υπουργέ,


Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 91109/Γ2/10.07.2008 & 104071/Γ2/4.8.2008 εγκύκλιους
του αρμόδιου Υπουργείου, οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης δύνανται απαλλαγής από την παρακολούθηση του μαθήματος των
Θρησκευτικών, εφόσον έχει προηγηθεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων του μαθητή,
είτε του ίδιου αν είναι ενήλικος, στην οποία αναφέρεται ότι δεν επιθυμεί να
παρακολουθήσει το εν λόγω μάθημα για λόγους συνείδησης.

Οι εγκύκλιοι αυτοί έρχονται ως απόρροια της υπ’αριθμ. 77Α/25.6.2002 απόφασης
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της σχετικής γνωμοδότησης του Συνηγόρου
του Πολίτη του 2002 καθώς και της καταδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εναντίον της χώρας μας, της 21ης
Φεβρουαρίου 2008, στην υπόθεση «Αλεξανδρίδης εναντίον Ελλάδος».

Συγκεκριμένα, η αξίωση γνωστοποίησης θρησκευτικών πεποιθήσεων ως
προϋπόθεση άσκησης δικαιωμάτων κρίνεται αθέμιτη, αφού κατά αυτόν τον τρόπο
ανακοινώνονται αθελήτως, προσωπικά δεδομένα. Επομένως, με τις εγκυκλίους
αυτές δεν δημιουργείται υποχρέωση για αιτιολόγηση της επιθυμίας απαλλαγής.

Τα ανωτέρω, έγιναν λιγότερο σαφή με την έκδοση της υπ’αριθμ. Φ.12/977/
109744/Γ1/26.8.2008 εγκυκλίου, του ίδιου Υπουργείου, κατά την οποία παρέχεται
αρμοδιότητα ελέγχου των θρησκευτικών πεποιθήσεων του αιτούμενου, στην
Διεύθυνση του εκάστοτε σχολείου, ενώ παράλληλα, το δικαίωμα εξαιρέσεως
παρέχεται αποκλειστικά σε αλλόθρησκους ή ετερόδοξους.

Η ανωτέρω εγκύκλιος, ακυρώνει ουσιαστικά τις πρωτύτερες, αφού δεν επιτρέπει
την εξαίρεση σε ορθόδοξους, ενώ η σχετική δήλωση αποτελεί τεκμήριο
θρησκευτικής πεποιθήσεως, γεγονός που αντίκειται τόσο στις εγχώριες όσο και στις
Ευρωπαϊκές σχετικές διατάξεις.

Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών κρίνεται απαραίτητη δεδομένου
του ομολογιακού-κατηχητικού χαρακτήρα της θρησκευτικής εκπαίδευσης. Άλλωστε,
η αιτιολογία για λόγους συνείδησης, ορίστηκε βάσει του μη γνωσιολογικού
περιεχομένου του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Επιπροσθέτως, οι αντιφάσεις μεταξύ των προαναφερθεισών εγκυκλίων έχουν
ως αποτέλεσμα την άρνηση παροχής απαλλαγής σε μαθητές. Συγκεκριμένα,
τόσο στην περίπτωση του μαθητή του 17ου Λυκείου Παγκρατίου, όσο και σε
αυτήν του μαθητή του 1ου Γυμνασίου Γλυκών Νερών, οι διευθυντές των σχολείων
αρνούνται την απόδοση εξαίρεσης, βασιζόμενοι στις ασάφειες που προκύπτουν
από τις αντικρουόμενες εγκυκλίους. Ως αποτέλεσμα, οι συγκεκριμένοι μαθητές
επιφορτίζονται με απουσίες, καταχρηστικά.

Επίσης, η ενημέρωση των γονέων αναφορικά με τα σχετικά δικαιώματα των
μαθητών είναι ελλιπής, ενώ οι πρακτικές που ακολουθούν τα σχολεία είναι
ιδιαιτέρως αποκλίνουσες.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Προτίθεται να προβεί στην αντικατάσταση του όρου «μη ορθόδοξοι
μαθητές» της Φ.12/977/109744/Γ1/26.8.2008 εγκυκλίου με τον
όρο «απαλλασσόμενοι μαθητές»;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας
με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αναφορικά με το
συγκεκριμένο ζήτημα;
3. Προτίθεται να προβεί στην άμεση ενημέρωση όλων των διευθυντών των
σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά
με το συγκεκριμένο δικαίωμα των μαθητών;
4. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την ενημέρωση των γονέων αναφορικά με
το εν λόγω δικαίωμα;
5.Πως προτίθεται να διαχειριστεί το ζήτημα των απουσιών των
προαναφερθέντων μαθητών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μαρία Γιαννακάκη

Μαρία Ρεπούση

1 σχόλιο:

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών